river

Bên bờ sông Seine

Bên bờ sông Seine

View
Thành phố Cao Hùng bên sông Ái Hà

Thành phố Cao Hùng bên sông Ái Hà

View
"Absorbed By Light" Statues At The Love River Bay Site, Kaohsiung

"Absorbed By Light" Statues At The Love River Bay Site, Kaohsiung

View
Ho Chi Minh City

Ho Chi Minh City

View
Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh

View
Bến Bạch Đằng

Bến Bạch Đằng

View
Những ngôi nhà trên dòng kênh

Những ngôi nhà trên dòng kênh

View
Bên dòng kênh

Bên dòng kênh

View
Những ngôi nhà ven kênh

Những ngôi nhà ven kênh

View
Những tòa nhà cao tầng bên dòng sông

Những tòa nhà cao tầng bên dòng sông

View