rock

Sỏi Đá

Sỏi Đá

View
Hòn Nưa

Hòn Nưa

View
Gành Đá Đĩa

Gành Đá Đĩa

View
Cây xanh trên đá

Cây xanh trên đá

View
Duck getting plants on the rock

Duck getting plants on the rock

View
Tiểu cảnh núi đá

Tiểu cảnh núi đá

View