Tag: Sai Gon

Ho Chi Minh City

Ho Chi Minh City

View
Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh

View
Saigon by night

Saigon by night

View
Diamond Plaza

Diamond Plaza

View
Giao thừa ở thành phố Hồ Chí Minh

Giao thừa ở thành phố Hồ Chí Minh

View
Bitexco Tower trong một khoảnh vắng của Sài Gòn

Bitexco Tower trong một khoảnh vắng của Sài Gòn

View
Sài Gòn một ngày nắng sớm

Sài Gòn một ngày nắng sớm

View
Ánh đèn đô thị

Ánh đèn đô thị

View