Tag: salad

Xà lách

Xà lách

View
Ruộng xà lách

Ruộng xà lách

View
Ruộng xà lách xoăn

Ruộng xà lách xoăn

View
Butterhead Lettuce

Butterhead Lettuce

View
Xà Lách Búp

Xà Lách Búp

View
Gỏi củ hủ dừa

Gỏi củ hủ dừa

View