Tag: sam set

Những luồng sấm chớp

Những luồng sấm chớp

View
Một tia sét giữa trời

Một tia sét giữa trời

View
Ánh hồng tia lửa điện

Ánh hồng tia lửa điện

View
2 luồng sấm sét

2 luồng sấm sét

View
Sét giữa trời đêm

Sét giữa trời đêm

View