taking a photo

5 photos with this tag
Taking photo by phone

Taking photo by phone

taking a photo View project
Mũi Đại Lãnh

Mũi Đại Lãnh

Mui Dai Lanh View project
Tác nghiệp trên ghềnh đá

Tác nghiệp trên ghềnh đá

chup anh View project
Mũi Điện, Phú Yên

Mũi Điện, Phú Yên

Phu Yen View project
Girl taking a film photo

Girl taking a film photo

girl View project