Tag: thanh pho

Cáp treo Sun Wheel, Hạ Long

Cáp treo Sun Wheel, Hạ Long

View
Phơi sáng tại Cầu Bãi Cháy

Phơi sáng tại Cầu Bãi Cháy

View
Ha Long City by Night

Ha Long City by Night

View
Thành phố Hạ Long

Thành phố Hạ Long

View
Quận 1 nhìn từ Quận 2

Quận 1 nhìn từ Quận 2

View
Pháo hoa rực sáng trên bầu trời thành phố

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời thành phố

View
Con đường ven biển Vũng Tàu

Con đường ven biển Vũng Tàu

View
Thành phố Cao Hùng bên sông Ái Hà

Thành phố Cao Hùng bên sông Ái Hà

View
Ho Chi Minh City

Ho Chi Minh City

View
Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh

View