Thap Cham

12 photos with this tag
Tháp Chàm

Tháp Chàm

Thap Cham View project
Quần thể Tháp Chàm ở Mỹ Sơn

Quần thể Tháp Chàm ở Mỹ Sơn

Thap Cham View project
Tháp Chàm ở Mỹ Sơn

Tháp Chàm ở Mỹ Sơn

Thap Cham View project
Tiểu cảnh Tháp Chàm

Tiểu cảnh Tháp Chàm

Thap Cham View project
Tháp chàm rêu phong phủ khắp

Tháp chàm rêu phong phủ khắp

Thap Cham View project
Tàn tích Tháp Chàm trên đồi xanh

Tàn tích Tháp Chàm trên đồi xanh

Thap Cham View project
Tòa tháp cổ của vương triều Champa

Tòa tháp cổ của vương triều Champa

Thap Cham View project
Di tích Ba Tháp

Di tích Ba Tháp

Ninh Thuan View project
Tháp Chàm cổ kính giữa rừng xanh

Tháp Chàm cổ kính giữa rừng xanh

Thap Cham View project
Tháp chàm huyền bí

Tháp chàm huyền bí

My Son View project