Tag: Thap Cham

Tháp Nhạn

Tháp Nhạn

View
Tháp Nhạn

Tháp Nhạn

View
Tháp Chàm

Tháp Chàm

View
Quần thể Tháp Chàm ở Mỹ Sơn

Quần thể Tháp Chàm ở Mỹ Sơn

View
Tháp Chàm ở Mỹ Sơn

Tháp Chàm ở Mỹ Sơn

View
Tiểu cảnh Tháp Chàm

Tiểu cảnh Tháp Chàm

View
Tháp chàm rêu phong phủ khắp

Tháp chàm rêu phong phủ khắp

View
Tàn tích Tháp Chàm trên đồi xanh

Tàn tích Tháp Chàm trên đồi xanh

View
Tòa tháp cổ của vương triều Champa

Tòa tháp cổ của vương triều Champa

View
Di tích Ba Tháp

Di tích Ba Tháp

View