Thap Nghinh Phong

7 photos with this tag
Nhánh hoa bên đèn

Nhánh hoa bên đèn

bong hoa View project
Khu ăn uống với tầm nhìn ra tháp Nghinh Phong

Khu ăn uống với tầm nhìn ra tháp Nghinh Phong

Thap Nghinh Phong View project
Ánh đèn xanh của tháp Nghinh Phong nhìn từ resort

Ánh đèn xanh của tháp Nghinh Phong nhìn từ resort

Thap Nghinh Phong View project
Hồ bơi với tầm nhìn ra tháp Nghinh Phong

Hồ bơi với tầm nhìn ra tháp Nghinh Phong

Thap Nghinh Phong View project
Tháp Nghinh Phong (buổi tối)

Tháp Nghinh Phong (buổi tối)

Thap Nghinh Phong View project
Tháp Nghinh Phong, Phú Yên

Tháp Nghinh Phong, Phú Yên

Thap Nghinh Phong View project
Tháp Nghinh Phong vào ban đêm

Tháp Nghinh Phong vào ban đêm

anh sang View project