Tag: Thap Nghinh Phong

Nhánh hoa bên đèn

Nhánh hoa bên đèn

View
Khu ăn uống với tầm nhìn ra tháp Nghinh Phong

Khu ăn uống với tầm nhìn ra tháp Nghinh Phong

View
Ánh đèn xanh của tháp Nghinh Phong nhìn từ resort

Ánh đèn xanh của tháp Nghinh Phong nhìn từ resort

View
Hồ bơi với tầm nhìn ra tháp Nghinh Phong

Hồ bơi với tầm nhìn ra tháp Nghinh Phong

View
Tháp Nghinh Phong (buổi tối)

Tháp Nghinh Phong (buổi tối)

View
Tháp Nghinh Phong, Phú Yên

Tháp Nghinh Phong, Phú Yên

View
Tháp Nghinh Phong vào ban đêm

Tháp Nghinh Phong vào ban đêm

View