The Independence Palace

4 photos with this tag
Ảnh phản chiếu đường phố trên thân xe

Ảnh phản chiếu đường phố trên thân xe

Dinh Doc Lap View project
Nhà bát giác ở Dinh Độc Lập

Nhà bát giác ở Dinh Độc Lập

Dinh Doc Lap View project
Đường Lê Duẩn

Đường Lê Duẩn

Dinh Doc Lap View project
Ánh mặt trời lan tỏa qua hàng lá xanh

Ánh mặt trời lan tỏa qua hàng lá xanh

cong vien View project