Tag: The Independence Palace

Nhà bát giác khuôn viên Dinh Độc lập

Nhà bát giác khuôn viên Dinh Độc lập

View
Ảnh phản chiếu đường phố trên thân xe

Ảnh phản chiếu đường phố trên thân xe

View
Nhà bát giác ở Dinh Độc Lập

Nhà bát giác ở Dinh Độc Lập

View
Đường Lê Duẩn

Đường Lê Duẩn

View
Ánh mặt trời lan tỏa qua hàng lá xanh

Ánh mặt trời lan tỏa qua hàng lá xanh

View