Tag: thuc an

Grilled Squid

Grilled Squid

View
Scallops

Scallops

View
Bánh tráng nướng

Bánh tráng nướng

View
Các loại bánh mì

Các loại bánh mì

View
Những giỏ cá nục vừa bắt được

Những giỏ cá nục vừa bắt được

View
Hands preparing a hamburger

Hands preparing a hamburger

View
A close-up of a hamburger

A close-up of a hamburger

View
A cook serving a burger

A cook serving a burger

View
Bánh tráng trộn và topping thịt bằm

Bánh tráng trộn và topping thịt bằm

View
Burger Street

Burger Street

View