Tag: thuc pham

Scallops

Scallops

View
Bánh tráng nướng

Bánh tráng nướng

View
Bread

Bread

View
Các loại bánh mì

Các loại bánh mì

View
Fresh baked pastries close-up on a bakery showcase

Fresh baked pastries close-up on a bakery showcase

View
Kệ hàng trong một cửa hàng tiện lợi

Kệ hàng trong một cửa hàng tiện lợi

View
Croissant With Cheese

Croissant With Cheese

View
Lý Hòa Trân Lạp Vị Gia

Lý Hòa Trân Lạp Vị Gia

View
Kệ thực phẩm trong siêu thị

Kệ thực phẩm trong siêu thị

View