Tag: tower

Saigon Center

Saigon Center

View
Thành phố Cao Hùng bên sông Ái Hà

Thành phố Cao Hùng bên sông Ái Hà

View
8 Towers at Fo Guang Shan

8 Towers at Fo Guang Shan

View
Các tòa tháp tại Phật Quang Sơn

Các tòa tháp tại Phật Quang Sơn

View
Lights of Landmark

Lights of Landmark

View
Một tòa tháp tại Phật Quang Sơn

Một tòa tháp tại Phật Quang Sơn

View
Park Lights

Park Lights

View
Towers of Fo Guang Shan

Towers of Fo Guang Shan

View
Phật Quang Sơn

Phật Quang Sơn

View
Fo Guang Shan (Kaohsiung, Taiwan)

Fo Guang Shan (Kaohsiung, Taiwan)

View