Tag: train station

Sân ga vắng lặng

Sân ga vắng lặng

View
Đoàn tàu xe lửa

Đoàn tàu xe lửa

View
Đường ray xe lửa

Đường ray xe lửa

View
Ga Phan Thiết

Ga Phan Thiết

View
Ga Long Biên

Ga Long Biên

View