Tri An

Lửa trại bừng sáng trong đêm

Lửa trại bừng sáng trong đêm

View
Quây quần bên ánh lửa trại

Quây quần bên ánh lửa trại

View
Lửa trại

Lửa trại

View
Đốt lửa trại

Đốt lửa trại

View
Camping

Camping

View
Dù lượn trên Hồ Trị An

Dù lượn trên Hồ Trị An

View
Bãi cắm trại bên cạnh Hồ Trị An

Bãi cắm trại bên cạnh Hồ Trị An

View