Vinh Hy

7 photos with this tag
Vẻ ngọc ngà của vịnh Vĩnh Hy

Vẻ ngọc ngà của vịnh Vĩnh Hy

Vinh Hy View project
Thuyền đánh cá trên vịnh Vĩnh hy

Thuyền đánh cá trên vịnh Vĩnh hy

Vinh Hy View project
Quang cảnh vịnh Vĩnh Hy

Quang cảnh vịnh Vĩnh Hy

Vinh Hy View project
Làng bè trên vịnh Vĩnh Hy

Làng bè trên vịnh Vĩnh Hy

Vinh Hy View project
Bè cá ở vịnh Vĩnh Hy

Bè cá ở vịnh Vĩnh Hy

Vinh Hy View project
Hang Rái

Hang Rái

Ninh Thuan View project
Fishing boats

Fishing boats

thuyen View project