Tag: Vinh Hy

Vẻ ngọc ngà của vịnh Vĩnh Hy

Vẻ ngọc ngà của vịnh Vĩnh Hy

View
Thuyền đánh cá trên vịnh Vĩnh hy

Thuyền đánh cá trên vịnh Vĩnh hy

View
Quang cảnh vịnh Vĩnh Hy

Quang cảnh vịnh Vĩnh Hy

View
Làng bè trên vịnh Vĩnh Hy

Làng bè trên vịnh Vĩnh Hy

View
Bè cá ở vịnh Vĩnh Hy

Bè cá ở vịnh Vĩnh Hy

View
Hang Rái

Hang Rái

View
Fishing boats

Fishing boats

View