Tag: wings

Cánh chim tung bay giữa lòng thành phố

Cánh chim tung bay giữa lòng thành phố

View
Cánh chim tung trời

Cánh chim tung trời

View
Người công nhân vệ sinh và đàn chim bồ câu

Người công nhân vệ sinh và đàn chim bồ câu

View
Bamboo Airplane Wing in the sky

Bamboo Airplane Wing in the sky

View
Airplane Wing and Clouds

Airplane Wing and Clouds

View
Bồ câu tung cánh

Bồ câu tung cánh

View