Nấm trắng mọc trên thân cây gỗ mục

Nấm trắng mọc trên thân cây gỗ mục

cay nam View project
Bến du thuyền

Bến du thuyền

panorama View project
Mặt trời vừa mọc trên Vịnh Cam Ranh

Mặt trời vừa mọc trên Vịnh Cam Ranh

Cam Ranh View project
Tượng tình nhân biết đi Ali và Nino tại The Arena Cam Ranh

Tượng tình nhân biết đi Ali và Nino tại The Arena Cam Ranh

Cam Ranh View project
Chiếc thuyền ngoài xa

Chiếc thuyền ngoài xa

thuyen View project
Tháp quan sát trong rừng tràm

Tháp quan sát trong rừng tràm

watch tower View project
Hoa sen

Hoa sen

hoa sen View project
Con đường bí mật trong rừng

Con đường bí mật trong rừng

pathway View project
Bên trong rừng tràm

Bên trong rừng tràm

jungle View project
Đường bê tông nhỏ bên trong rừng tràm

Đường bê tông nhỏ bên trong rừng tràm

rung tram View project