da7069f4-8037-4c87-b944-a3a3de7d6501" type="hidden">
A Christmas-tree Cake

A Christmas-tree Cake

Bánh kem khúc gỗ mùa Noel, một thứ mà dường như đã biến mất khoảng thời gian sau này. Năm nay nhất định phải đi tìm mua để tặng cho người yêu.

Camera: Apple-iPhone X
Focal: 6.0 mm @ f2.4
ISO: 160
Shutter Speed: 1/13