Những cây thông trang hoàng rực rỡ mùa Giáng Sinh

Những cây thông trang hoàng rực rỡ mùa Giáng Sinh

Ảnh chụp tại Grand World, Phúc Quốc.

Camera: FUJIFILM-X100V
Focal: 23.0 mm @ f2.0
ISO: 1000
Shutter Speed: 1/64
Camera: FUJIFILM-X100V
Focal: 23.0 mm @ f2.0
ISO: 1000
Shutter Speed: 1/64