A girl in blue dress and glasses

A girl in blue dress and glasses

Cô gái trong bộ đầm xanh, kính mát xanh, đang chuẩn bị tung nón.

Địa điểm: Hải đăng Mũi Điện, Phú Yên.

Camera: SONY-ILCE-7M4
Focal: 24.0 mm @ f4.0
ISO: 200
Shutter Speed: 1/640