Một tài xế Grab Food đang giao một đơn hàng Phúc Long.