A happy old couple

A happy old couple

Ông chăm chó, bà mê mèo. Một cặp đôi hạnh phúc tuổi già. =)))

Read EXIF?

Photo Stats:

Loading chart...