Một ly cafe lạnh lùng cho một ngày bận rộn. Có điều nó làm mình hơi "high" trong các buổi họp, cảm xúc đôi khi quá đà.