Một cặp người mẹ trẻ và con gái người Việt Nam kiểu mẫu... =))))