Một con đường quen thuộc ở Việt Nam, với xe hơi, xe đạp và xe hàng rong.