Cô gái ngồi thiền bên hồ sen

Cô gái ngồi thiền bên hồ sen

Minh Le (Hire me?)