Colors of toys

Colors of toys

Người phụ nữ dường như nổi bật hơn khi trở thành trung tâm giữa một vùng đồ chơi nhiều màu sắc, nhưng đâu đó thoảng thoảng một nét u sầu trên khuôn mặt.

Camera: SONY-ILCE-7RM3
Focal: 143.0 mm @ f2.8
ISO: 250
Shutter Speed: 1/400