Đảo Bồ Hòn, Vịnh Hạ Long

Đảo Bồ Hòn, Vịnh Hạ Long

Đảo Bồ Hòn (có hang Sửng Sốt) thuộc vùng lõi vịnh Hạ Long, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh.

Để đến cửa hang, khách thăm phải theo đường thủy tới đảo Bồ Hòn, leo lên 50 bậc đá cao rồi tiếp tục đi xuống 10 bậc đá để khám phá hang Sửng Sốt.