Hạ Long Panorama

Hạ Long Panorama

Đoạn này gần Quảng trường Cá Heo.

Camera: Apple-iPhone 13 mini
Focal: 5.1 mm @ f1.6
ISO: 32
Shutter Speed: 1/8850