Hai cô nhân viên văn phòng đi bộ qua đường vào một buổi trưa mưa gió.