Ô Quan Chưởng - cửa ô còn sót lại của Hà Nội

Ô Quan Chưởng - cửa ô còn sót lại của Hà Nội

loading
Info

Dòng người đông đúc tại Ô Quan Chưởng vào một ngày trời lạnh, đây là cửa ô ửa ô còn lại duy nhất của Hà Nội.