Ô Quan Chưởng - cửa ô còn sót lại của Hà Nội

Ô Quan Chưởng - cửa ô còn sót lại của Hà Nội

Dòng người đông đúc tại Ô Quan Chưởng vào một ngày trời lạnh, đây là cửa ô ửa ô còn lại duy nhất của Hà Nội.

Camera: SONY-ILCE-6000
Focal: 50.0 mm @ f8.0
ISO: 640
Shutter Speed: 1/160