Tag: Ha Noi

Những chiếc xích lô

Những chiếc xích lô

View
Cầu Long Biên về đêm

Cầu Long Biên về đêm

View
Chiếc xích lô trên một con đường ở Hà Nội

Chiếc xích lô trên một con đường ở Hà Nội

View
Đài phun nước tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục

Đài phun nước tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục

View
Lễ chùa đầu năm

Lễ chùa đầu năm

View
Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục

View
Cầu Thê Húc

Cầu Thê Húc

View
Phố Thuốc Bắc, Hà Nội

Phố Thuốc Bắc, Hà Nội

View
Đường phố Hà Nội

Đường phố Hà Nội

View
Nét cổ kính của Nhà thờ Lớn Hà Nội

Nét cổ kính của Nhà thờ Lớn Hà Nội

View