Hang Sửng Sốt

Hang Sửng Sốt

Hang Sửng Sốt nằm tại Đảo Bồ Hòn, khu vực trung tâm của Di sản thế giới vịnh Hạ Long. Nguồn gốc của tên gọi là do diện tích đầu lòng hang rất nhỏ, nhưng vào trong thì lòng hang được mở rộng ra, tưởng như mâu thuẫn với cửa hang nên gọi là Hang Sửng Sốt.

Camera: FUJIFILM-X100V
Focal: 23.0 mm @ f2.0
ISO: 2500
Shutter Speed: 1/64