Buổi sáng sớm con tàu hiện ra dần dần như 1 người công nhân già đưa đón khách lữ hành.