Ho Chi Minh Railroad
Tàu hoả xuất phát từ Thành phố Hồ Chí Minh.

Ho Chi Minh Railroad

loading
Info

Buổi sáng sớm con tàu hiện ra dần dần như 1 người công nhân già đưa đón khách lữ hành.