train

Đoàn tàu xe lửa

Đoàn tàu xe lửa

View
Đường ray xe lửa

Đường ray xe lửa

View
Trên tàu điện

Trên tàu điện

View
Hành khách trên tàu điện

Hành khách trên tàu điện

View
Ho Chi Minh Railroad

Ho Chi Minh Railroad

View