Chữ "I Love You" trong một giỏ hoa tại một tiệc cưới.