Một khu trưng bày mỹ phẩm với các bước hướng dẫn, các câu chuyện được kể bên trong cửa hàng.