Bia này hồi trước mình đã từng làm Brand Manager (2007), mãi sau 15 năm thì đã gặp lại em nó trong một quán lai rai ở Quận 2. Hỏi ra mới biết giờ em đã được nhập khẩu chính hãng trở lại, nhưng chỉ là variant BLANC thôi.