Kronenbourg 1664 BLANC

Kronenbourg 1664 BLANC

Bia này hồi trước mình đã từng làm Brand Manager (2007), mãi sau 15 năm thì đã gặp lại em nó trong một quán lai rai ở Quận 2. Hỏi ra mới biết giờ em đã được nhập khẩu chính hãng trở lại, nhưng chỉ là variant BLANC thôi.

Camera: Apple-iPhone 12 Pro
Focal: 6.0 mm @ f2.0
ISO: 640
Shutter Speed: 1/14