Tòa nhà Landmark 81 bật đèn đỏ nhân ngày Quốc Khánh 2/9.