Quầy đồ chơi, thú bông, ly tách bên trong một cửa hàng Miniso.