Ngủ gục bên lề đường

Ngủ gục bên lề đường

Một người đàn ông lớn tuổi ngủ gục bên lề đường.