OOH board at Vung Tau beach

OOH board at Vung Tau beach

Biển quảng cáo ngoài trời ở bãi biển Vũng Tàu.

Read EXIF?

Photo Stats:

Loading chart...