Out-of-home

Generali OOH Billboard

Generali OOH Billboard

View
Quảng cáo ngoài trời Omachi

Quảng cáo ngoài trời Omachi

View
Biển quảng cáo Lazada bên trên cửa hàng FPT Shop

Biển quảng cáo Lazada bên trên cửa hàng FPT Shop

View
OOH board at Vung Tau beach

OOH board at Vung Tau beach

View
Milo brand activation in Vinhomes

Milo brand activation in Vinhomes

View
MILO activation ambient OOH

MILO activation ambient OOH

View
Billboards at the Phu Dong roundabout

Billboards at the Phu Dong roundabout

View