Rừng ngập mặn Rú Chá

Rừng ngập mặn Rú Chá

loading
Info

Rừng ngập mặn Rú Chá hay còn gọi là rừng ngập mặn nguyên sinh Rú Chá – là khu rừng ngập mặn nguyên sinh duy nhất còn sót lại trên phá Tam Giang, Huế.