Mô hình mỏ than Quảng Ninh, Hạ Long

Mô hình mỏ than Quảng Ninh, Hạ Long

Quang Ninh Mining Camp Miniature.

Camera: FUJIFILM-X100V
Focal: 23.0 mm @ f2.0
ISO: 500
Shutter Speed: 1/64