Sắc màu cầu Bãi Cháy 1

Sắc màu cầu Bãi Cháy 1

Tấm hình phơi sáng đẹp nhất của tôi tính đến thời điểm 4/2024.

Giữ được nhiều chi tiết, kể cả các ánh đèn nhỏ ở xa xa.

Các màu phối hợp cũng hài hòa, tôi đã canh để cầu đổi 4-5 màu khác nhau.

Lượng giao thông chạy qua cũng vừa phải để tạo các đường sáng vừa phải.

Các màu của luồng giao thông, dây thép, chân cầu khá hợp.

Nhìn chung là tôi rất ưng ý và tự hào chia sẻ tấm hình này. :D