Vinh Ha Long

Sắc màu cầu Bãi Cháy 2

Sắc màu cầu Bãi Cháy 2

View
Sắc màu cầu Bãi Cháy 3

Sắc màu cầu Bãi Cháy 3

View
Sắc màu cầu Bãi Cháy 1

Sắc màu cầu Bãi Cháy 1

View
Hầm xuyên núi Hạ Long - Cẩm Phả

Hầm xuyên núi Hạ Long - Cẩm Phả

View
Panorama - Một khu phố ở Hạ Long

Panorama - Một khu phố ở Hạ Long

View
Hầm xuyên núi Hạ Long - Cẩm Phả

Hầm xuyên núi Hạ Long - Cẩm Phả

View
Trên đường từ Hạ Long đi Cẩm Phả

Trên đường từ Hạ Long đi Cẩm Phả

View
Một con đường ở Cẩm Phả, Quảng Ninh

Một con đường ở Cẩm Phả, Quảng Ninh

View
Reflection / Phản chiếu

Reflection / Phản chiếu

View
Cáp treo Sun Wheel, Hạ Long

Cáp treo Sun Wheel, Hạ Long

View