Team Brainstorming

Team Brainstorming

Một nhóm đang "bão não" tìm ý tưởng trong phòng họp với những tờ giấy note.

Camera: Canon-Canon EOS 760D
Focal: 32.0 mm @ f2.8
ISO: 100
Shutter Speed: 1/60