Tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo

Tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo

loading
Info

Tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo ở Công trường Mê Linh, Quận 1, xung quanh là những tòa nhà cao tầng.